گذری بر دوره‌های آموزش‌پژوهی صلحا

تاریخ:چهارشنبه 28 آبان 1393-08:32 ق.ظ

[http://www.aparat.com/v/jw8dp]

مقدمه

امروزه همچنان مدرسه یكی از مهم ترین كانون های یادگیری بچه‌هاست. یادگیری جامع، ملازم تغییر در حیطه‌های دانش و آگاهی،‌ نگرش و باورها، همچنین رفتار و عملكرد است. این عرصه نیز در عصری كه نظریه‌های نوین تعلیم و تربیت رو به فزونی و بسترها و شرایط یادگیری رو به دگرگونی است، مستلزم آگاهی وسیع، نگرش عمیق و عملكردی وثیق و رو به افزایش، مهم‌ترین سرمایه‌های هر مدرسه، یعنی كادر و معلمان آن خواهد بود.

چنین امر مهمی جز با تعالی و توانمندسازی كاركنان، در پی یادگیری دایم ایشان مسیر نخواهد بود. اساساً مفهوم مدرسه یادگیرنده، به دنبال چنین خاستگاهی ظهور یافته كه نیاز و شوق به یادگیری، در جهت بهبود مستمر عملكرد در آن پدیدار است. مطالعات فرامرزی نیز راز و رمز بقا و حضور مقتدرانة سازمان‌های پیشرو در رقابت با همتایان را در راهبرد آموزش غنی، همه جانبه و مداوم كاركنان خود، همراه با تخصیص بودجه‌های كلان، نمایان می‌سازد.

بر این اساس مجتمع آموزشی صلحا، از تابستان سال جاری، در حركت آموزش و پرورش خود، با تأسی از فرمایش امیرمؤمنان، علی علیه السلام كه فرموده‌اند: هیچ حركتی نیست مگر اینكه تو نیازمند به شناخت در آن هستی[1]؛ و در پی تحقق شعار مدرسه یادگیرنده، به منظور رشد و تعالی همكاران، اقدام به برپایی دوره‌های آموزش‌پژوهی نموده است.

این دوره‌ها شامل نشست‌های عمومی، موضوعی، تخصصی و همچنین كارگاه‌ها و بازدیدهای تخصصی بوده است. در ادامه به معرفی محتواهای ارائه شده در تابستان امسال می‌پردازیم. لازم به ذكر است كه فیلم‌های كلیه موارد مزبور همراه با مستندات آنها، علاوه بر بارگذاری در وب نوشت دوره‌های آموزش‌پژوهی صلحا[2] در قالب بسته‌های نرم افزاری، موجود و قابل تهیه می‌باشد.

 

الف) نشست‌های عمومی

هدف از این نشست‌ها، طرح كلی موضوعات گوناگون توسط صاحبان اندیشه و تجربه از داخل یا خارج از مدرسه است، تا بر اساس آن، علاوه بر ایجاد زبان مشترك‌[3] و ارائه ایده‌های اثربخش بر اساس نیازسنجی‌های به عمل آمده، به رفع نیازهای جاری نیازآفرینی‌های آتی بینجامد.

هر یك از نشست‌های عمومی شامل چهار ارائه كوتاه است. در تابستان 93، دو نشست عمومی مطابق با جدول ذیل برگزار شد. لازم به ذكر است كه در ابتدای هر نشست، یك سؤال محتوایی از موضوع مورد بحث با هماهنگی سخنران تهیه شده و به شركت كنندگان داده می‌شد تا در انتهای بحث آن پاسخ گویند. به این ترتیب علاوه بر افزایش توجه و تمركز مخاطبان، میزان دریافت مطالب آنها نیز سنجیده می‌شد. همچنین در پایان هر نشست نیز گواهی حضور به شركت كنندگان و تندیس و گواهی ارائه به سخنرانان اعطا شده است.

 

ب) نشست‌های موضوعی

هدف از این نشست‌ها مطالعه و بررسی جمعی منبعی شایسته و مورد نیاز و زمینه كسب تجربه برای ارائه‌‌ای شایسته همراه با تهیه اسلایدهای مناسب و مرتبط است. نشست‌های موضوعی، شامل چند ارائه نیمه‌بلند است كه همگی پیرامون یك موضوع و منبع مشترك صورت می‌پذیرند. این ارائه‌ها توسط كادر مدرسه و با محوریت كتابی مشخص انجام می‌شود.

در دوره تابستان امسال، مبانی دوازده گانه كتاب نفیس «نگاهی دوباره به تربیت اسلامی» همراه با اصول و روش‌های هر یك، در طی چهارنشست و توسط دوازده نفر از كادر تمام وقت دبیرستان، طبق جدول ذیل ارائه شده و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

به دلیل اهمیت موضوع و در جهت تعمیق آن با بهره جویی از پیش مطالعه، پیش از هر نشست، آزمون‌های چند گزینه‌ای از مبانی مربوط به هر جلسه به عمل می‌آمد. در پایان نیز آزمون تشریحی برگزار ‌گردید تا میزان یادگیری كتاب حاضر كه معادل
دو واحد درسی در داخل مجموعه تلقی گردیده، در كارنامه آموزشی همكاران مشخص شود.

نظر به ضرورت بازخوانی مكرر مبانی، اصول‌ و روش‌های تربیت اسلامی، خلاصه‌ای از كتاب حاضر نیز تهیه شد تا مورد استفاده كلیه علاقه‌مندان قرار گیرد. همچنین به منظور تنوع‌بخشی در موضوعات مطرح شده، ارائه‌‌های جذابی نیز در حوزه رسانه و فرهنگ توسط دكتر سیدبشیر حسینی از استادان حوزه‌ی رسانه، صورت گرفت.

 

ج) نشست‌های تخصصی

این نشست‌ها با هدف واكاوی موضوعی مشخص، توسط فردی متخصص برگزار می‌شود. در هر نشست، یك ارائه بلند همراه با فرصتی جهت پرسش و پاسخ صورت می‌پذیرد. دوره تابستان آموزش‌پژوهی صلحا همراه با دو نشست تخصصی بود. از آن روی كه در نشست‌های موضوعی، كتاب «نگاهی دوباره به تربیت اسلامی» مورد مطالعه، بحث و گفتگو قرار گرفته بود، پاسخ به سؤالات و ابهامات مطرح شده طی چهار نشست موضوعی مربوطه، زمینه‌ای را مهیا كرد و از مؤلف گرانقدر كتاب، جناب آقای دكتر خسرو باقری دعوت به عمل آمد تا در جلسه بسیار ارزنده‌ای بدان پرداخت شود.

نشست دوم در كتابخانه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران و همزمان با بازدید همكاران، پیرامون موضوع تفكر استدلال و پژوهش رقم خورد. این نشست به دلیل ضرورت گسترش رویكردهایی در مدرسه كه دانش‌آموزان را به سمت اندیشه‌ورزی، تفكر انتقادی، حل مسئله و تبیین مستدل آن و تحقیق در امور سوق می‌دهد، ترتیب داده شد. جناب آقای دكتر یزدان منصوریان، دانشیار دانشگاه خوارزمی و متخصص روش تحقیق ارائه دهنده این نشست بود.

 

د) بازدیدهای تخصصی

این قسمت نیز با هدف ارتقای توانمندی همكاران، به‌ویژه در حیطه نگرشی، تعریف شده كه با انتقال و تبادل میدانی آگاهی و تجارب در خارج از مدرسه صورت می‌پذیرد. در تابستان 93، كتابخانه ملی با معماری خاص، فرایند ویژه كتابداری و آثار و منابع ارزنده آن مورد بازدید قرار گرفت. معاون پژوهش و فناوری كتابخانه، جناب آقای دكتر فریبرز خسروی به همراه كارشناسان مربوطه، هیأت بازدیدكننده را همراهی و راهنمایی كردند.

هـ) كارگاه‌های تخصصی

به منظور افزایش مهارت‌های مورد نیاز همكاران در فرایند یاددهی یادگیری و لوازم آن،‌ كارگاه‌های تخصصی در حوزه‌های گوناگون ایجاد شده است. كسب گواهی مهارتی هر یك، منوط به تولید محتوای مقتضی در راستای ارزشیابی عملی آن است.

جهت آمادگی همكاران درتهیه جزوات یا تولید اسلایدهای مورد نیاز در ارائه ایشان، كارگاه مهارتی Word و PowerPoint توسط آقایان مهندس طاهری و مهندس پورجعفری، نقطه آغاز این بخش بود كه قبل از نشست‌های موضوعی ترتیب داده شد.

پس از آن برای افزایش بازدهی تدریس همكاران جهت گسترش و تعمیق یادگیری دانش‌آموزان،‌ كارگاه طراحی برنامه‌درسی مبتنی بر هوش‌های چندگانه توسط آقای محمد نیرو رقم خورد.

در سومین كارگاه، روش‌های خلاصه نویسی، جهت دوره سریع و یادسپاری مطالب برگزار شد تا معلمان بتوانند مهارت‌های مربوط را به دانش‌آموزان منتقل كنند و تكالیف مقتضی را مطالبه نمایند. این كارگاه توسط آقای عباس رستمی، مدیر راهنمایی میزان ارائه شد كه تجارب گران سنگ و مؤثر پیاده شده در مدرسه‌شان را نیز همراه داشت.

اكنون در ادامه برنامه‌های آموزش‌پژوهی، نشست‌های تخصصی
شكوفایی شخصیت را پیش رو داریم. در چهار جلسه این نشست، از حضور جناب آقای مهندس سیدمجتبی حسینی، مؤلف كتاب شكوفایی شخصیت و روش‌های آن بهره مند خواهیم شد.

استاد حسینی، تحصیلات حوزوی خود را از دوم راهنمایی آغاز كرده و در سن 30 سالگی به درجه‌ی اجتهاد رسیده است. ایشان هم‌چنین به طور هم زمان كارشناسی راه و ساختمان و پس از آن كارشناسی ارشد معماری و كارشناسی ارشد فلسفه‌ی علم از دانشگاه تهران را به پرونده‌ی علمی خود افزوده است. از این اسلام‌شناس، تاكنون بیش از بیست تألیف در حوزه‌ی دین‌پژوهی و بیش از هزار ساعت سخنرانی منتشر شده است. برخی از آثار قلمی ایشان عبارت است از: بازگشت (نگاهی به مبحث رجعت) مقامات اولیا در دو جلد با حسین(ع) تا مهدی(عج) مرگ نگاه به زن در ولایت مهدی(عج) شكوفایی شخصیت و روش های آن موعود غدیر حضرت سكینه(س) اسطوره‌ی ادب و عرفان و ... .

لازم به ذكر است كه كتاب مورد بحث نیز به عنوان منبعی دو واحدی در مجموعه صلحا، توسط همكاران داوطلب، مورد مطالعه و خلاصه‌نویسی قرار خواهد گرفت و نتایج آزمون نهایی آن در كارنامه آموزشی همكاران درج خواهد شد.[1] ما مِنْ حَرَكَهٍ الاّ و انتَ مُحتاجٌ فیها اِلی معرفه «تحف العقول ص: 171»

[2] www.solaha.mihanblog.com

[3] Common language
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.